همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای گلنام (گمنام) تالش تپه نورالشهدا

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای گلنام (گمنام) تالش تپه نورالشهدا

برخی از شهدا

  • مزار 5 شهید گمنام (گلنام)دفاع مقدس

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: تالش
  • آدرس گلزار شهدا: گیلان تالش تپه نورالشهدا

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای گلنام (گمنام) تالش تپه نورالشهدا
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا