همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا مسجد امیرالمومنین تازه آباد

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدا  مسجد امیرالمومنین  تازه آباد

برخی از شهدا

  • شهید موسی ایزدی

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: انزلی
  • آدرس گلزار شهدا: گیلان بندرانزلی جاده انزلی تالش - گلزار شهدا مسجد امیرالمومنین تازه آباد

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدا  مسجد امیرالمومنین  تازه آباد
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا