همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای ده ماسین پیشوا

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای ده ماسین پیشوا

برخی از شهدا

  • 1 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: پیشوا / ده ماسین
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهر پیشوا گلزار شهدای ده ماسین پیشوا

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای ده ماسین پیشوا
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا