همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا امام زاده سید امین السلطان غریب بنده علیه السلام

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدا امام زاده سید امین السلطان غریب بنده علیه السلام

برخی از شهدا

  • شهید ایرج بایگان
  • شهید نصرالله مجیدی
  • شهید ساسان محسنی بیگزاده

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: رضوانشهر
  • آدرس گلزار شهدا: استان گیلان شهر رضوانشهر خیابان22بهمن گلزار شهدا امام زاده سید امین السلطان غریب بنده علیه السلام‭

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدا امام زاده سید امین السلطان غریب بنده علیه السلام
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا