همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای رشت، جانبازان رشت - خیابان شهدا جنب پل جانبازان

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای رشت، جانبازان رشت -  خیابان شهدا جنب پل جانبازان

برخی از شهدا

  • شهید حاج محمود قلی پور بنیانگذار سپاه استان و رئیس ستاد لشکر قدس گیلان

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: رشت
  • آدرس گلزار شهدا: گیلان رشت خیابان شهداجنب پل جانبازان گلزار شهدا

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای رشت، جانبازان رشت -  خیابان شهدا جنب پل جانبازان
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

دیگر عکس های مرتبط در سایت قاب عشق