همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا امام زاده سیدقربان میر قربانی نوکنده بزرگ

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدا امام زاده سیدقربان میر قربانی نوکنده بزرگ

برخی از شهدا

  • شهید غلامرضا ویرانی
  • شهید احمد نوربخش

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: رضوانشهر
  • آدرس گلزار شهدا: استان گیلان شهر رضوانشهر - گلزار شهدا امام زاده سیدقربان میر قربانی نوکنده بزرگ

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدا امام زاده سیدقربان میر قربانی نوکنده بزرگ
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا