همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا ی مسجد امام سجاد علیه السلام دهستان جیله سرا ماسال

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدا ی مسجد امام سجاد علیه السلام دهستان جیله سرا ماسال

برخی از شهدا

  • مزار غفاردولتی پدر شهید سیامک دولتی
  • مزار شکور دولتی پدر بزرگ شهیدفاضل دولتی
  • مزار سعدالله دولتی پدر شهید فاضل دولتی

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: ماسال
  • آدرس گلزار شهدا: استان گیلان شهر ماسال ابتدای جاده شاندرمن پونل

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدا ی مسجد امام سجاد علیه السلام دهستان جیله سرا ماسال
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا