همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزارشهدای بالاچاف

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزارشهدای بالاچاف

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: چاف
  • آدرس گلزار شهدا: استان گیلان شهرستان لنگرود شهر چاف گلزارشهدای بالاچاف

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزارشهدای بالاچاف
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا