همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا بندر انزلی

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدا بندر انزلی

برخی از شهدا

  • شهید اسماعیل پادگان
  • شهید شاهرخ غلامی
  • شهید ولی مقتدری
  • شهید مسعود مدامی

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: بندر انزلی
  • آدرس گلزار شهدا: استان گیلان شهر بندر انزلی خیابان مطهری

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدا بندر انزلی
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا