همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای بخش خشت

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: فارس
  • شهرستان: کازرون
  • آدرس گلزار شهدا: استان فارس شهرستان کازرون بخش خشت، امامزاده علی علیه السلام گلزار شهدای خشت

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای  بخش خشت
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

در حال تکمیل اطلاعات