همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزارشهدا پایین محله شهید آباد بهشهر - مسجد جامع النبی صلوات الله علیه

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: مازندران
  • شهرستان: بهشهر
  • آدرس گلزار شهدا:

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزارشهدا پایین محله شهید آباد بهشهر - مسجد جامع النبی صلوات الله علیه
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا