همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای میقان

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: سمنان
  • شهرستان: میقان
  • آدرس گلزار شهدا: استان سمنان شهر میقان شهرستان دامغان

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای میقان
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

در حال تکمیل اطلاعات