همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا اطرب

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: مازندران
  • شهرستان: نکا
  • آدرس گلزار شهدا: مازندران شهر نکا دهستان قره طغان

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدا اطرب
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا