همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا امامزاده ابراهیم علیه السلام - کپورچال گیلان

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدا امامزاده ابراهیم علیه السلام - کپورچال گیلان

برخی از شهدا

  • شهید رضا عبدی
  • شهید رستم رستمی کپورچالی
  • شهید مهرداد نجفی بشردوست

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: کپورچال
  • آدرس گلزار شهدا: گیلان بندر انزلی جاده آستارا رشت روستای کپورچال امامزاده ابراهیم علیه السلام مسجد جامع - گلزار شهدا

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدا امامزاده ابراهیم علیه السلام - کپورچال گیلان
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا