همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای بومهن پردیس - امامزاده سلطان مهر

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای بومهن پردیس - امامزاده سلطان مهر

برخی از شهدا

  • 12 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: پردیس / بومهن
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهرستان پردیس / بومهن گلزار شهدای بومهن پردیس - امامزاده سلطان مهر

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای بومهن پردیس - امامزاده سلطان مهر
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا