همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا ی روستای جیرسر چوکام

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدا ی روستای جیرسر چوکام

برخی از شهدا

  • شهید اسماعیل ضمیرایی چوکامی
  • شهید فرهاد آسمانی
  • شهید مهدی شریفی پور

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: خمام
  • آدرس گلزار شهدا: استان گیلان شهر خمام دهستان چوکام روستای جیرسر چوکام

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدا ی روستای جیرسر چوکام
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا