همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای مسجد ولیعصر دهستان واقعه دشت صومعه سرا

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای مسجد ولیعصر دهستان واقعه دشت صومعه سرا

برخی از شهدا

  • شهید سیدئ کاظم میرزادزارع
  • شهید اسماعیل عبدزاده

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: صومعه سرا
  • آدرس گلزار شهدا: استان گیلان شهر صومعه سرا جاده قدیم صومعه سرا فومن روستای واقعه دشت

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای مسجد ولیعصر دهستان واقعه دشت صومعه سرا
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا