همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدامسجد جامع دهستان چوکام

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدامسجد جامع دهستان چوکام

برخی از شهدا

  • شهید رضا بصارتی

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: خمام
  • آدرس گلزار شهدا: گیلان خمام خیابان نبوت دهستان چوکام مسجد جامع

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدامسجد جامع دهستان چوکام
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا