همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای شهر کومله

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای شهر کومله

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: کومله
  • آدرس گلزار شهدا: استان گیلان شهر کومله بعد از خیابان اداره برق گلزار شهدای کومله

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای شهر کومله
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا