همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای خلج آباد شهریار / شاهدشهر

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

  • 2 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: شهریار / شاهدشهر
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهرستان شهریار / شاهدشهر ، محمودآبادخلج گلزار شهدای خلج آباد شهریار / شاهدشهر

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای خلج آباد شهریار / شاهدشهر
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا