همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای فیروزکوه، بهشت سجاد

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

  • 43 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: فیروزکوه / مرکزی
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهرستان فیروزکوه گلزار شهدای فیروزکوه، بهشت سجاد

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای فیروزکوه، بهشت سجاد
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا