همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای شهر داراب

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای شهر داراب

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: فارس
  • شهرستان: داراب
  • آدرس گلزار شهدا:

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای شهر داراب
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

در حال تکمیل اطلاعات