همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای بوئین جاده فومن شفت

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای بوئین جاده فومن شفت

برخی از شهدا

  • شهید ابراهیم جعفری
  • شهید یعقوب حسینی
  • شهید رحیم پرکوک
  • شهید اسماعیل امانی
  • شهید دانش هادی
  • شهید علی یحیی پور

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: شفت
  • آدرس گلزار شهدا: استان گیلان جاده فومن شفت گلزار شهدای روستای بوئین

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای بوئین جاده فومن شفت
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا