همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای اطاقور

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای اطاقور

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: اطاقور
  • آدرس گلزار شهدا: استان گیلان شهر املش بخش اطاقور گلزار شهدای اطاقور

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای اطاقور
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا