همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای محله قصبه شهریار / وحیدیه ، امامزاده قاسم

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای محله قصبه شهریار / وحیدیه ، امامزاده قاسم

برخی از شهدا

  • 28 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: شهریار / وحیدیه
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهرستان شهریار گلزار شهدای محله قصبه شهریار / وحیدیه ، امامزاده قاسم

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای محله قصبه شهریار / وحیدیه ، امامزاده قاسم
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا