همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای نالان تربه تالش

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای نالان تربه تالش

برخی از شهدا

  • شهید سید مهدی شفیعی
  • شهید رحمان راحلی مقدم
  • شهید صالح معصومی
  • شهید اشکبوس رحیمی

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: تالش
  • آدرس گلزار شهدا: گیلان تالش بعد از پل گرگانرود خیابان شهید رجائی بسمت آستارا

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای نالان تربه تالش
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا