همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای کلاچای

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای کلاچای

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: کلاچای
  • آدرس گلزار شهدا: گیلان شهرستان رودسر شهر کلاچای خیابان گلزار شهدا

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای کلاچای
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا