همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای قلعه سین پیشوا

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای قلعه سین پیشوا

برخی از شهدا

  • تعداد مزار شهدا 13

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: پیشوا / مرکزی
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهر پیشوا / مرکزی گلزار شهدای قلعه سین پیشوا

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای قلعه سین پیشوا
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا