همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای شهر آمل

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای شهر آمل

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: مازندران
  • شهرستان: آمل
  • آدرس گلزار شهدا: شهر آمل بلوار طالب آملی کوچه دریا دهم امام زاده ابراهیم علیه السلام. گلزار شهدای شهر آمل

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای شهر آمل
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا