همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای حصار زیرک شهریار

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

  • 2 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: شهریار
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهرستان شهریار گلزار شهدای حصار زیرک شهریار

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای حصار زیرک شهریار
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا