همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای شهر پیشوا - تهران، شهدای پیشوا

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

  • 178 شهید عزیز در گلزار شهدای پیشوا آرمیده اند.

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: پیشوا
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهر پیشوا گلزار شهدای شهر پیشوا - تهران، شهدای پیشوا

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای شهر پیشوا -  تهران، شهدای پیشوا
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا