همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا شهر رودسر

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدا شهر رودسر

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: رودسر
  • آدرس گلزار شهدا: استان گیلان شهرستان رودسر خیابان شهدا خیابان گلزار ، گلزار شهدای رودسر

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدا شهر رودسر
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا