همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا سرخه حصار شهر قدس - بهشت معصومه سلام الله علیها

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدا سرخه حصار شهر قدس - بهشت معصومه سلام الله علیها

برخی از شهدا

  • 6 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: شهر قدس / سرخه حصار
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهر قدس - گلزار شهدا سرخه حصار شهر قدس - بهشت معصومه سلام الله علیها

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدا سرخه حصار شهر قدس - بهشت معصومه سلام الله علیها
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا