همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای بکه شهریار / وحیدیه امامزاده علی اقطس

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای بکه شهریار / وحیدیه امامزاده علی اقطس

برخی از شهدا

  • 11 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: شهریار / وحیدیه
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهرستان شهریار / وحیدیه گلزار شهدای بکه، امامزاده علی اقطس

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای بکه شهریار / وحیدیه امامزاده علی اقطس
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا