همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای اسماعیل آباد نسیم شهر بهارستان امامزاده حسن

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

  • تعداد مزار شهدا 13

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: بهارستان / نسیم شهر
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهر بهارستان گلزار شهدای اسماعیل آباد نسیم شهر بهارستان امامزاده حسن

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای اسماعیل آباد نسیم شهر بهارستان امامزاده حسن
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا