همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای یوسف آباد صیرفی شهریار / فردوسیه امامزاده عبدالله فاز اول

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای یوسف آباد صیرفی شهریار / فردوسیه امامزاده عبدالله  فاز اول

برخی از شهدا

  • 16 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: شهریار/ فردوسیه
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهرستان شهریار / فردوسیه گلزار شهدای یوسف آباد صیرفی امامزاده عبدالله فاز اول

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای یوسف آباد صیرفی شهریار / فردوسیه امامزاده عبدالله  فاز اول
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا