همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای جمال آباد، شریف آباد پاکدشت

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای جمال آباد، شریف آباد پاکدشت

برخی از شهدا

  • 2 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: پاکدشت / شریف اباد
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهرستان پاکدشت گلزار شهدای جمال آباد، شریف آباد پاکدشت

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای جمال آباد، شریف آباد پاکدشت
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا