همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای شهر جیرنده

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای شهر جیرنده

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: جیرنده
  • آدرس گلزار شهدا: استان گیلان شهرستان رودبار، مرکز بخش عمارلو، گلزار شهدای شهر جیرنده

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای شهر جیرنده
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

گلزار شهدا در منطقه جیرنده به مزار شهدا نیز معروف است