همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای پشکه

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای پشکه

برخی از شهدا

  • شهید محرمعلی رمضان نژاد
  • شهید حجت حمید زاده
  • شهید محمدعلی پورمحمد علیزاده

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: کوچصفهان
  • آدرس گلزار شهدا: استان گیلان شهر کوچصفهان جاده خشکبیجار روستای پشکه

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای پشکه
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا