همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای آدران رباط کریم - امامزاده ابوطالب

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای آدران رباط کریم - امامزاده ابوطالب

برخی از شهدا

  • 27 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: رباط کریم / ادران
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهرستان رباط کریم / ادران گلزار شهدای آدران رباط کریم - امامزاده ابوطالب

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای آدران رباط کریم - امامزاده ابوطالب
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا