همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای محله ورزن شهر دیباج

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای محله ورزن شهر دیباج

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: سمنان
  • شهرستان: دامغان
  • آدرس گلزار شهدا: استان سمنان،شهرستان دامغان،شهر دیباج،محله ورزن،گلزار شهدای ورزن

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای محله ورزن شهر دیباج
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا