همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای شهر خمین

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

  • شهید مهدی حاج محمدی

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: مرکزی
  • شهرستان: خمین
  • آدرس گلزار شهدا: استان مرکزی، شهر خمین گلزار شهدای خمین

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای شهر خمین
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

در حال تکمیل اطلاعات