همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای آقا سید شرف الدین علیه اسلام دارسرا رضوانشهر

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای آقا سید شرف الدین علیه اسلام دارسرا رضوانشهر

برخی از شهدا

 • شهید مرتضی کشاورز
 • شهید موسی دلیر شیل لر
 • شهید سید منصور منصوری
 • شهید صفر علی حق پرست
 • شهید فرخ زلفی ارم ساداتی
 • شهید سید غفور موسوی نژاد
 • شهید سید ناصر محسن پور

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

 • کشور: ایران
 • استان: گیلان
 • شهرستان: رضوانشهر
 • آدرس گلزار شهدا: گیلان رضوانشهر دارسرا

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای آقا سید شرف الدین علیه اسلام دارسرا رضوانشهر
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا