همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای جلیل آباد پیشوا

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای جلیل آباد پیشوا

برخی از شهدا

  • 23 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: پیشوا / جلیل آباد
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهر پیشوا / جلیل آباد گلزار شهدای جلیل آباد پیشوا - شهدای جلیل آباد

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای جلیل آباد پیشوا
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا