همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای امامزاده باقر گلستان شهر بهارستان

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

  • 9 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: بهارستان / گلستان
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهر بهارستان گلزار شهدای امامزاده باقر گلستان شهر بهارستان

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای امامزاده باقر گلستان شهر بهارستان
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا