همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا لشت نشاء، بقعه امامزاده آقا سید محمدرضا علیه السلام

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدا لشت نشاء، بقعه امامزاده آقا سید محمدرضا علیه السلام

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: لشت نشاء
  • آدرس گلزار شهدا: استان گیلان شهر لشت نشاء بقعه امامزاده آقا سید محمدرضا علیه السلام

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدا لشت نشاء، بقعه امامزاده آقا سید محمدرضا علیه السلام
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا