همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا میرزا کوچک خان جنگلی سلیمانداراب شهر رشت

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدا میرزا کوچک خان جنگلی سلیمانداراب شهر رشت

برخی از شهدا

  • شهید میرزا یونس استادسرای ملقب به میرزاکوچک خان جنگلی
  • شهیدغلامرضا محسنی
  • شهید حسین دریا
  • شهید محمد صبحی
  • شهید ناصر رهبر سلیماندارابی
  • شهید سیروس رهبری

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: رشت
  • آدرس گلزار شهدا: استان گیلان شهر رشت بلوار شهید بهشتی خیابان شیون فومنی شانزده متری سمیه

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدا میرزا کوچک خان جنگلی سلیمانداراب شهر رشت
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا