همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای دستجرد سمنان

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: سمنان
  • شهرستان: شاهرود
  • آدرس گلزار شهدا:

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای دستجرد سمنان
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

در حال تکمیل اطلاعات