همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا مسجد امام جعفر صادق علیه السلام - شهر شفت سه راهی تکرم جیرده

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدا مسجد امام جعفر صادق علیه السلام - شهر شفت سه راهی تکرم جیرده

برخی از شهدا

  • شهید محمد ابراهیم نودهی اصل
  • شهید محمدرضا مشتاق احمدی

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: شفت
  • آدرس گلزار شهدا: استان گیلان شفت ابتدای سه راهی جیرده ،تکرم

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدا مسجد امام جعفر صادق علیه السلام - شهر شفت سه راهی تکرم جیرده
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا