همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای منجیل

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای منجیل

برخی از شهدا

  • شهید عبدالله رنجبر
  • شهید فرامرز رمضان نژاد
  • شهید جهانبخش رخ فروز
  • شهید علی فلاح فریدی
  • شهید حمید معانی

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: منجیل
  • آدرس گلزار شهدا: گیلان منجیل ابتدای جاده قزوین خیابان سرمزار (توربین بادی)

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای منجیل
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا